Restaurant Hoàng Phú @ Hue, Vietnam

Another among the best restaurants HERE Hoàng Phú restaurant also has serving traditional Vietnamese cuisine.

Address: 05 Nguyễn Thái Học, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam.

Contact: 02343 696666